משכנתא בחמישה שלבים

  1. פגישה של יועץ המשכנתאות עם הלקוח לצורך הכירות, חקירת צרכים, מקורות ואפשרויות המשפחה למימוש העסקה .
  2. בניית תוכנית מימון אישית - יצירת מבנה ההלוואה ע"י מומחי החברה ומערכת "מירב" -אישור הלקוח
  3. מכרז ריביות בין מס' בנקים למשכנתאות (בד"כ 7 בנקים). המכרז מתבצע לאחר גיבוש תוכנית המימון והבנק מתייחס בהצעתו לתוכנית זאת בלבד . קבלת אישור עקרוני
  4. קבלת אישור סופי מהבנק עם התחייבות לריביות ולמסלולים וכן להנחות נוספות
  5. פגישת חתימה על מסמכי המשכנתא בבנק


אנו מסייעים בתהליך עד להשלמתו ולשביעות רצון הלקוח .